InfoPLAYOUT
- a už Vás nikto neprehliadne

Tvrdenie že jeden obrázok povie viac ako tisíc slov, je od začiatku jedným z hlavných princípov reklamy. Práve preto sú dodnes billboardy jedným z najobľúbenejších reklamných médií. Pokrok však priniesol zdokonalenie obrazovej informácie a tým je film, ktorý dokáže u ľudí vzbudiť oveľa silnejšie emócie. Preto niet divu, že s elektronickou formou reklamy, využívajúcou multimédiá, sa stretávame v každodennom živote čoraz viac. Na staniciach, letiskách alebo ďalších verejných priestoroch nám všetkým takéto “Digital Signage” systémy častokrát spríjemňujú chvíle čakania. Poskytujú nám reklamu, spravodajstvo, pomáhajú nám orientovať sa, alebo nás dokonca môžu včasným varovaním chrániť. Pritom sa neustále objavujú nové možnosti digitálnej projekcie. Takto tvorivý systém zobrazovania na veľkoplošných obrazovkách umožňuje vytvárať oveľa fascinujúcejší dojem, než ako sme zvyknutí pri reklamných spotoch z televízie. A tak ten, kto prezentuje svoje výrobky týmto moderným spôsobom, získava rozhodujúcu konkurenčnú výhodu. “Digital Signage” systémy  umožňujú vysielaný obsah neustále aktualizovať alebo ho ľahko meniť, pričom tento spôsob prezentácie dokáže ušetriť náklady na reklamu v porovnaní s tvorbou klasických reklamných médií. Či už využívate firemnú alebo produktovú reklamu, informačný systém alebo systém pre zábavný priemysel – tento billboard budúcnosti Vám umožňuje stále viac!

Náš softvérový produkt InfoPLAYOUT – v spojení so zodpovedajúcim hardvérom (PC a obrazovky) – ponúka komplexné “Digital Signage” riešenie pre najnovšie multimediálne prezentácie.

Popri základných funkcionalitách systém InfoPLAYOUT poskytuje širokú škálu užívateľsky orientovaných možností a tým dovoľuje pôsobiť dynamicky, pútavo a profesionálne s využitím celého potenciálu v oblasti digitálneho spracovania, šírenia a prezentácie multimédií. Systém InfoPLAYOUT Vám pomôže prilákať zákazníkov a zvýši záujem o Vaše produkty, čo je jeden z hlavných dôvodov využívania multimediálnych prezentácií.


Systém InfoPLAYOUT bol vytvorený v spolupráci s expertami profesionálnych mediálnych agentúr dlhodobo pôsobiacich na nemeckom a švajčiarskom trhu na poli elektronickej reklamy. Vzájomnými odbornými konzultáciami o problémoch, požiadavkách a nárokoch praxe, sa podarilo vytvoriť produkt, ktorý plne uspokojí všetky Vaše predstavy o podobe komplexnej a profesionálnej multimediálnej prezentácie.

Stále sa zvyšujúcou finančnou dostupnosťou zobrazovacích zariadení je v súčasnosti aj ich komerčné využitie značne široké: prevádzka s dôrazom na predaj reklamného priestoru (reklamné spoločnosti), interná prevádzka informačného systému (kongresové centrá, hotely, banky…), prevádzka vlastných reklamných prezentácií (na výstavách).

Pre zachovanie maximálnej finančnej efektívnosti vychádza systém InfoPLAYOUT svojím zákazníkom v ústrety jednak svojou plne autonómnou prevádzkou, nevyžadujúcou žiadne dodatočné poskytovanie služieb zo strany dodávateľa systému alebo tretích strán a jednak aj rozsahom svojich verzií (InfoPLAYOUT Light, Standard, Professional, InfoPLAYLIST, InfoMEDIALIST) tak, aby mal každý používateľ systému riešenie prakticky „šité“ na jeho potreby. Ďalšie výhody systému InfoPLAYOUT vychádzajú z jeho pomerne jednoduchého ovládania, podporou systému počas prevádzky či možnosti systém postupne upgradovať.

ďalej