Spoločnosť InfoBASE je profesionálnym poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológií so sídlom v Bratislave.

InfoBASE je už viac ako 20 rokov tím anglicky, nemecky a slovensky hovoriacich špecialistov.

V spolupráci s našim nemeckým partnerom so sídlom v Mníchove ponúkame rozsiahly zákaznícky servis s vysokou efektívnosťou.

V spolupráci so špecialistami z oblasti multimédií sme vyvinuli produkt InfoPLAYOUT, ktorý ponúka integrované multimediálne riešenie
on-screen-prezentácií. Tento produkt už využívajú viaceré renomované spoločnosti po celej Európe.

Či už pri veľkých alebo malých projektoch, InfoBASE zaručuje:
- dodržiavanie termínov
- spoľahlivosť a robustnosť aplikácií
- presnú kalkuláciu finančných nákladov

Ponuka našich služieb zahŕňa:
- analýzu problému
- koncepciu a dizajn
- implementáciu
- údržbu bežiacich systémov

To sú nosné prvky našich vynikajúcich vzťahov s klientami.

Vzbudili sme Váš záujem? Bližšie informácie nájdete na našej stránke: www.infobase.sk. Ak by ste chceli získať viac informácií alebo máte záujem o spoluprácu kontaktujte nás. Sme Vám radi k dispozícii.