InfoPLAYOUT –  základný popis:

- podporuje zobrazovanie všetkých bežných multimediálnych formátov (23+)
- umožňuje riadenie a správu multimediálnych prezentácií z jedného miesta
- umožňuje rýchlo a jednoducho meniť obsah  prezentácie
- informácie o činnosti systému poskytuje používateľom v reálnom čase a protokoluje do „log“ súborov
- umožňuje zobrazovať výstražné správy v čase núdze (napr. pri požiarnom poplachu)
- umožňuje generovať zostavy o skutočne odvysielaných médiách, ktoré môžu byť použité ako podklady pre fakturáciu za objednaný mediálny čas