InfoCONFIGURATOR
 

InfoCONFIGURATOR je modul určený na konfiguráciu prenosových ciest celého systému InfoPLAYOUT.

Prehľadné GUI prostredie konfigurácie prenosových ciest, umožňuje administrátorovi jednoduchú konfiguráciu a obsluhu systému InfoPLAYOUT.

Výsledkom konfigurácie je výstup, ktorým sa riadi modul InfoDISTRIBUTOR.

InfoCONFIGURATOR umožňuje vzdialenú inštaláciu produktov:

- InfoDISTRIBUTOR
- InfoWATCHDOG
- InfoPLAYER
- externé aplikácie