InfoWEB
 

InfoWEB je modul určený na vzdialenú správu multimediálnych prezentácií. Je to vlastne internetová Client/Server aplikácia s pripojením na centrálnu databázu.

Aplikácia je určená pre správcu ale i klientov alebo reklamných partnerov prevádzkovateľa. Všetci užívatelia systému majú presne definované práva pre rozsah práce s aplikáciou.

InfoWEB umožňuje užívateľom systému s príslušnými oprávneniami prostredníctvom siete www cez prehliadač Internet Explorer (ActiveX komponenty):

 • interaktívne zadávať jednoriadkový pohyblivý text, vrátane obrázkov (Ticker)
 • zadávať statický viacriadkový text, ktorý môže byť použitý aj ako ako oznam v prípade núdze a je ihneď zobrazený v režime celej obrazovky
 • zadávať statický viacriadkový text na zobrazenie správ, vrátane obrázkov (aj do pozadia)
 • aktualizácia jednotlivých multimediálnych súborov (videá a obrázky) pomocou  funkcie “upload”

Okrem toho, sú k dispozícii nasledovné funkcie:

 • voľné formátovanie a umiestňovanie vysielaného obsahu na obrazovke
 • definovanie farebnosti pozadia - vrátane úplnej alebo čiastočnej priehľadnosti
 • náhľady pre jednotlivé súbory
 • kontrola vstupných dát
 • usporadúvanie textov podľa tém
 • viacjazyčnosť
 • automatický prenos dát
 • obsahuje kontextovú nápovedu s obrázkami

InfoWEB má 5 submodulov:

1. Ticker-EDITOR (pre on-line Ticker)
2. Ticker-EDITOR pre objednávateľný Ticker
3. Alert-EDITOR
4. News-EDITOR
5. File-EDITOR

 

ďalej Ticker-EDITOR