InfoSTATUS

InfoSTATUS je nástroj na monitorovanie všetkých zložiek systému InfoPLAYOUT. Takisto monitoruje prenos dát medzi serverom a prehrávačmi.

V prípade vyskytnutia sa problému vygeneruje chybovú správu a odošle ju administrátorovi systému.

V nevyhnutnom prípade je možné jednotlivé komponenty manuálne spúšťať, zastavovať alebo dopytovať sa na ich aktuálny stav.

ďalej