InfoPLAYER
 
InfoPLAYER je modul určený na samotné prehrávanie multimediálnych prezentácií na obrazovkách.

 

Odporúčaná HW konfigurácia:
Procesor: Intel Core i5 mind 2.0 GHz
RAM: 8 GB
Grafická karta: Intel HD Graphics Onboard
TV-Karty: Hauppauge WinTV-HVR-5500 (DVB-T / DVB-C / Analog),
WinTV-HVR-930C-HD (DVB-T / DVB-C / Analog)
Harddisk: 250 GB
Operačný systém: Windows 7/10 Pro 64bit


Modul InfoPLAYER je nainštalovaný na počítači, ktorého RGB (VGA / DVI / HDMI) výstup je napojený priamo na vstup zobrazovacieho zariadenia. Počítače, na ktorých je nainštalovaný InfoPLAYER sú určené na nepretržitú prevádzku.

UNTERSTÜTZTE MEDIEN-FORMATE
Video-Formáty Microsoft DirectShow (wmv, mp4/H.264, mpg2, webm/VP8/VP9)
Obrázky (bmp, jpg, gif, png, tga, tif)
Viacriadkové aktuálne texty - news (txt)
Adobe-Formáty (swf, pdf)
TV-Signál (Analog / DVB-T / DVB-C / DVB-S)
Microsoft Powerpoint (ppt)
Web-stránky (htm)
QuickTime-Video (mov, qt)
Zvuky (mp3, wav)


Ticker, pohyblivý text s možnosťou vloženia obrázku, sa pohybuje ponad ostatnými médiami. Je vhodný napríklad na burzové správy, prebiehajúce akcie alebo iné aktuálne oznamy. Zároveň môžu byť zobrazené aj dva tickery súčasne, pričom ich zobrazenie môže byť naplánované v playliste alebo ich možno aktivovať on-line cez Internet (InfoWEB). Alternatívne je možné využiť modul InfoAGENT pre pravidelné sťahovanie dát z online zdrojov cez Internet / Intranet a ich následné odosielanie na jednotlivé prehrávače. V prípade verejného ohrozenia je možné na celú obrazovku zobraziť výstražné hlásenia (požiar, záplavy, bombové útoky atď.). Široká škála podporovaných formátov v súčinnosti s ostatnými modulmi systému dovoľuje využívať náročné zobrazovacie zariadenia v plnej miere a bez kompromisov.

ďalej