Čo obsahuje InfoPLAYOUT?
– stabilita a flexibilita

Stabilita a flexibilita systému InfoPLAYOUT spočíva v jednotlivých moduloch, ktoré vykonávajú presne špecifikovanú činnosť systému tak, aby bola zabezpečená maximálna prevádzkyschopnosť multimediálnych prezentácií.

Moduly umožňujú správcovi systému z jedného miesta spravovať a riadiť multimediálne prezentácie, t. j. vkladať médiá (súbory), naplánovať ich prehrávanie a preniesť ich automaticky až na prehrávač (player).

Cez internet / intranet môžu používatelia zadávať online informácie a aktualizovať médiá. Pritom sa zohľadňujú definované používateľské práva.

InfoPLAYOUT obsahuje týchto 7 základných modulov:


InfoMANAGER / InfoMEDIALIST / InfoPLAYLIST
- Jadro systému, vytváranie a riadenie multimediálnych prezentácií.


InfoWEB
- Zadávanie online informácií a aktualizácia médií cez internet.


InfoCONFIGURATOR
- Konfigurácia (nastavenie) jednotlivých modulov a prenosových ciest k fyzickému miestu prezentácie - k jednotlivým prehrávačom (InfoPLAYER).


InfoDISTRIBUTOR
- Distribúcia všetkých dát v rámci systému InfoPLAYOUT.


InfoPLAYER
- Samotné prehrávanie prezentácií na výstupnom zobrazovacom zariadení.


InfoSTATUS
- Monitorovací nástroj jednotlivých modulov systému InfoPLAYOUT


InfoAGENT
-  Sťahovanie a príprava dát z on-line zdrojov (napr. burzové informácie)

 

ďalej