InfoMANAGER


InfoMANAGER je riadiacim modulom celého systému InfoPLAYOUT. Riadi kedy, kde a aké multimédiá (ďalej len médiá) sa majú prehrávať. Prehrávačom priraďuje hrací zoznam pre každý vysielací deň (ďalej playlist), ktorý spolu s médiami definuje ich denný vysielací program t.j. samotnú prezentáciu, tak ako je zobrazená na obrazovke. Komfortné a automatizované vytváranie a správa playlistov je základnou úlohou InfoMANAGERa

ďalej PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Programová štruktúra
Správa médií
Správa playlistov
Marketingový model
Rezervačný systém