InfoDISTRIBUTOR
 

InfoDISTRIBUTOR je modul určený na distribúciu dát v celom systéme InfoPLAYOUT. Zabezpečuje automatický prenos dát z centrálneho servera na miesto určenia, t.j. až na konkrétny prehrávač.

Beží nepretržite ako služba systému, takže po správnej konfigurácii nie sú nutné dodatočné zásahy.

InfoDISTRIBUTOR podporuje vetvenie prenosových ciest cez distribučné servre, čo umožňuje optimalizovať vyťaženie a počet prenosových ciest.


Stará sa napríklad aj o automatické mazanie starých súborov, čím optimalizuje diskovú kapacitu na distribučných serveroch a prehrávačoch.

InfoDISTRIBUTOR generuje log súbory o priebehu a stave distribúcie a automaticky ich prenáša na centrálny server. Zároveň zasiela aj log súbory generované modulom InfoPLAYER.

Pre zabezpečenie prenosu dát InfoDISTRIBUTOR využíva FTP protokol. Priebeh a výsledok distribúcie možno on-line sledovať pomocou aplikácie InfoDISTRIBstatus.

 

ďalej