Systém umožňuje zvoliť pre jednotlivé médiá nastavenie odlišných vlastností - layout, čas prehrávania vrátane dní v týždni.

Playlisty sú generované automaticky v logike cyklického opakovania prehrávania médií pre každý kanál. Zobrazovať sa však môžu i jednorazové udalosti, ako napríklad program tlačovej konferencie.

Jednotlivým používateľom je možné prideľovať rôzne práva prístupu pre konkrétne činnosti, kanály atď.