InfoMEDIALIST je ľahko ovládateľný webovský nástroj správy systému InfoPLAYOUT. Je spravovaný pomocou databázy Oracle a určuje kedy, kde a aké média je potrebné prehrávať.