Médiá, ktoré by mali byť prehrávané (videá, obrázky, TV, HTML stránky, webové kamery), sú systémom skontrolované vrátane kontroly formátu. Po úspešnom preverení môže byť dané médium priradené jednému alebo viacerým kanálom.